A 2% GEL MIXTURE OF γ−CROTONOLAKTON AND Zn-CARNOZINE DERIVATIVES IS NON-TOXIC P. 107-110

R.Z. OGONOVSKY

Анотація


The toxicological features of a 2% gel mixture of γ-
crotonolakton and Zn-carnozine derivatives when applied
to the skin were studied. The 2% gel caused no toxic effects,
and the LD50 exceeded 25,000 mg/kg. In accordance with
accepted classifications, this 2% gel is non-toxic.
Keywords: wound, antiseptic, γ-crotonolakton, Zn-carnozine

Повний текст:

PDF

Посилання


Барило А.С. Гидрофильно-гидрофобные сорбентные

композиции и антисептики в комплексном лечении

больных с гнойно-воспалительными заболеваниями

м'яких тканей лица и шеи. Современная стоматология

; 1: 90-92.

Відомча інструкція: Сучасне медикаментозне лікування

ран. Український центр наукової медичної інформац

ії та патентно-ліцензійної роботи АМН України.

Під ед.. Шалімова О.О. - К., 2002. - 35 c.

Деклараційний патент України № 67966 А, МПК

C07D307/06, C07K5/04, A61K31/19, A61K31/34; Огоновський

Роман Зіновійович, Гарабаджі Ірина Микола

ївна, Сірий Орест Михайлович, Яременко Андрій

Анатолійович, Довгий Анатолій Васильович, Струб

іцький Іван Володимирович. - №2003076948; Заявл.

07.2003; Опубл. 15.07.2004р., Бюл.№7. - 4с.

Огоновський Р.З. Токсикологічна характеристика композиц

ійної суміші похідних γ-кротонолактону та Zn-карнозину//

Практична медицина. - 2008. - №1. - С.77-83.

Доклінічні дослідження лікарських засобів: Метод. рекомендац

ії / Під ред. Стефанова О.В. - К., 2001. - 527 с.

Експериментальне вивчення токсичної дії потенційних

лікарських засобів / В.М. Коваленко, О.В. Стефанов,

Ю.М. Максимов, І.М. Трахтенберг // Доклінічні досл

ідження лікарських засобів / За ред. чл. кор. АМН

України О.В. Стефанова.- Київ.- 2001.- С. 74-97.

Методические рекомендации по представлению документации

на лекарственные средства в Фармакологический

комитет Министерства здравоохранения Украины.

- Киев. - 1993. - 36 с.

Огоновський Р.З., Пастернак Ю.Б., Регеда М.С. та інші.

Визначення ефективної ранозагоювальної концентрац

ії композиційної суміші похідних γ-кротонолактону

та Zn-карнозину// Світ медицини та біології. - 2007. -

№4. - С.21-24.

Пастернак Ю.Б., Огоновський Р.З, Регеда М.С. та інші.

Патент України на корисну модель № 22612, МПК

(2006), А61К 31/19, А61К 31/34, А61Р 31/00; Антисептичний,

регенеруючий засіб на основі похідних γ-

кротонолактону та карнозину для лікування інфікованих

ран та гнійно-запальних захворювань шкіри/

Львівський національний медичний університет /UА/

- № u 2006 12726; Заявл. 04.12.2006; Опубл. 25.04.2007,

Бюл.№5. - 4с.

Сернов Л.Н., Гацура В.В. Элементы экспериментальной

фармакологи.- М., 2000. - 315с.

Сидоров К.К. О классификации токсичности ядов при

парентеральных способах введения // В кн.: Токсикология

новых промышленных химических веществ. -

М., 1973. - Вып. 13. - С. 47-57.

Степанюк Г.І., Коньков Д.Г. Експериментальне досл

ідження ранозагоювальної дії мазей, що містять вібр

іон // Ліки.-2004.-№3-4.-С.69-74

Утц С.Р. Физические методы исследования в дерматологии

и венерологии. - 1995. - №6. - С. 26-28.

Хаджай Я.И., Оболенцева Г.В., Николаева А.В. Особенности

изучения безвредности мазей и суппозиториев // Фармация. - 1993. - №1. - С. 22-26.

White R, Cooper R, Kingsley A. Wound colonization

and infection: the role of topical antimicrobials // Br³tish

Journal Nursery. - 2001. - Vol. 10, ¹ 9. - P. 563-578.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.